O NAS

O NAS

Studio-M Zespół Projektów Gospodarczych

WIEDZA SKUTECZNOŚĆ DOŚWIADCZENIE


Od 2001 roku zajmujemy się kompleksową obsługą m.in. projektów inwestycyjnych i szkoleniowych.
 
Jak dotąd z sukcesem przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy szereg projektów współfinansowanych z funduszy międzynarodowych oraz ze środków:

  • przedakcesyjnych: PHARE, SAPARD
     
  • Unii Europejskiej w perspektywie 2004 - 2006 i 2007 - 2014, w ramach sektorowych i strukturalnych programów operacyjnych:
- Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
- Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP)
- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalego (ZPORR)
- INTERREG III, IV
a także:
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)
- Regionalne Programy Operacyjne (RPO)
realizowanych z Europejskiego Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i  Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej.

Oferujemy szeroki zakres usług związany z przygotowywaniem i zarządzaniem projektami, zarządzaniem finansami, prowadzeniem działalności i jej rozwojem. Wykorzystujemy przy tym bogate doświadczenie oraz nowoczesne techniki i metodologie. Działamy w oparciu o obowiązujące standardy świadczenia usług i etykę wykonywania zawodu.


Monika Ciszak - założycielka firmy Studio-M. Doradca ds. gospodarczo-biznesowych, audytor wewnętrzny, akredytowany Konsultant Funduszy Europejskich
(nr akredytacji 0588/AKFE/02/2008).
Jak mówi „w świecie cyferek i ekonomii jest od zawsze”. Wiedzę w tym zakresie zaczęła zdobywać bardzo wcześnie - bo jako skarbnik, już w szkole podstawowej. Kilka lat później w liceum samodzielnie rozkładała na czynniki pierwsze analizy ekonomiczne i finansowe, by jeszcze w trakcie nauki założyć własną firmę.
Obecnie, dzięki wieloletniemu doświadczeniu zaczerpniętemu z prowadzenia i realizacji kilkudziesięciu projektów, może zaoferować Państwu kompleksową ich obsługę od A, do Z.

Zapraszamy do współpracy!