DORADZTWO I SZKOLENIA

DORADZTWO I SZKOLENIA


Doradztwo


Studio-M oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie pozyskania dodatkowych środków inwestycyjnych – udostępnianych zarówno przez fundusze strukturalne Unii Europejskiej jak i banki i fundusze leasingowe.
 
Proponujemy tworzenie różnych montaży finansowych wykorzystując m.in.:

 • fundusze wysokiego ryzyka
 • kredyty
 • leasingi
i inne narzędzia finansowania zewnętrznego, w tym instrumenty finansowe (instrumenty inżynierii finansowej), tj. JAREMIE, JESSICA.
 
Doradzamy również przy:

 • opracowywaniu strategii i planów rozwoju firmy
 • prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzaniu
 • komercjalizacji i zarządzaniu innowacjami.
   

Szkolenia

Bazując na doświadczeniu i wiedzy naszych ekspertów oferujemy szeroki wybór szkoleń m.in. dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla.
 
Stuido-M od wielu lat współpracuje z najlepszymi wykładowcami. Nasza kadra to nie tylko specjaliści w swojej dziedzinie, ale przede wszystkim praktycy o bogatym doświadczeniu.
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą to podstawowe kryterium selekcji naszej kadry wykładowców.
 
Oferujemy następujący zakres tematyczny:
 
 • Projekty: Fundusze Unii Europejskiej (POIiŚ, PO IG, PO KL, RPO, itp.), przygotowanie i zarządzanie projektami biznesowymi i dofinansowanymi z Unii Europejskiej, przygotowanie do aplikowania o zewnętrzne środki pomocowe itp.
 • Zarządzanie: opracowanie biznes planów, studiów wykonalności inwestycji i innych dokumentów
 • Audyty i kontrole: audyt zewnętrzy i wewnętrzny firm i instytucji, sprawny monitoring i ewaluacja projektów komercyjnych oraz dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • Finanse: rachunkowość i księgowość, obsługa kadrowa i płacowa.


 
Zobacz jeszcze:            

- PROJEKTY OD A DO Z - przygotowanie projektu, zarządzanie, kontrola i prowadzenie rozliczeń

- AUDYT I EWALUACJA PROJEKTÓW, due dilligence, badanie sprawozdań finansowych
- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - opracowywanie dokumentów niezbędnych do pozyskania środków na rozwój firmy