WIEDZA

SKUTECZNOŚĆ

DOŚWIADCZENIE

Projekty
od A do Z

Analiza dostępnych na rynku możliwości finansowania. Przygotowanie projektu. Zarządzanie i monitoring w trakcie realizacji. Kontrola i prowadzenie rozliczeń…
 

WIĘCEj

Audyt i ewaluacja projektów

Kontrola i monitoring wykorzystania środków z UE. Badanie efektywności i rezultatów realizowanych projektów. Ewaluacja projektów biznesowych. Due diligence…
  

WIĘCEJ

DORADZTWO
I SZKOLENIA

Kompleksowe wsparcie w zakresie: pozyskania dodatkowych środków inwestycyjnych; prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania…
 

Więcej

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przygotowywanie niezbędnych dokumentów projektowych tj. wniosków o dotację, biznesplanów, studiów wykonalności, analiz ekonomiczno-finansowych, strategii rozwoju...

WIĘCEJ